PERLADANGAN ORGANIK

u    Satu sistem pengurusan yang:             (a) elak dari penggunaan bahan sintetik (baja         dan racun perosak);            (b) melindungi alam sekitar dan memelihara         biodiversiti;             (c) mengutamakan pengitaraan semula bahan         buangan organik setempat;            (d) mengutamakan penggunaan kompos dan baja         organik (meningkatkan kesuburan tanah);            (e) amalan kawalan kultura dan biologi untuk           menangani masalah perosak dan rumpai  

FAEDAH-FAEDAH  PERLADANGAN ORGANIK

u    Peningkatan kepelbagaian biologi dalam sistem; u    Peningkatan aktiviti biologi dalam tanah; u    Mengekalkan kesuburan tanah; u    Pengitaraan bahan buangan organik setempat dan digunakan semula sebagai input baja;                                     u    Menghasilkan produk pertanian yang bebas daripada sisa-sisa keracunan; u    Mengelakkan masalah keracunan dikalangan pengusaha dan pekerja-pekerja (ladang organik); u    Mengelakkan daripada masalah pencemaran alam sekitar_    PERTANIAN MESRA ALAM  SKIM ORGANIK MALAYSIA  (SOM)Satu program persijilan untuk mengiktiraf pemilik ladang yang mengusahakan tanaman ladang mengikut keperluan-keperluan yang ditetapkan dalam piawaian organik negara (MS 1529:2001): The production, processing, labelling and marketing of plant-based organically produced foods 

FAEDAH-FAEDAH SOM

u    Kepada Pengeluar            – hasil boleh dilabelkan sebagai organik dan berhak menggunakan logo SOM diatas produk            – boleh dipasarkan sebagai produk organik dengan harga yang setimpal u    Kepada Pengguna            – mendapat keyakinan bahawa produk yang dibeli adalah benar-benar organik            – tidak mengandungi sisa-sisa kimia yang tidak diingini u    Kepada Alam Sekitar            – mesra alam sekitar; u    Kepada Pengusaha dan Pekerja       Mengurangkan kes-kes keracunan dikalangan pengusaha dan pekerja  

PEMVERIFIKASI  AMALAN LADANG SOM

u    Tiada NAJIS manusia atau khinzir digunakan; u    Tiada hormon atau penggalak pertumbuhan sintetik digunakan; u    Mengambil langkah-langkah fizikal, mekanikal dan biologi untuk mengawal perosak dan penyakit   u    Jentera dan peralatan pertanian dibersihkan seelok-eloknya sebelum menggunakannya; u    Mengambil langkah-langkah untuk memelihara organisma-organisma berfaedah diladang; u    Mengambil langkah-langkah untuk mengelakkan campur aduk produk organik dengan bukan organik  u    Pekerja mengamalkan kebersihan diri semasa pengutipan hasil dan aktiviti-aktiviti pasca tuai; u    Premis untuk aktiviti pasca tuai dan segala kemudahan serta peralatan didalamnya adalah dalam keadaan bersih; u    Kuantiti pengeluaran adalah sama banyak dengan saiz petak; u    Kuantiti jualan adalah sama banyak dengan pengeluaran hasil;  u    Menggunakan air yang tidak tercemar untuk membersihkan hasil ladang; u    Pembungkusan hasil adalah bersih dan diperbuat dari bahan yang tidak boleh mencemari produk; u    Mengambil langkah-langkah untuk mengelak perosak dari memasuki tempat penyimpanan;  u    Pengusaha dan pekerja mempunyai pengetahuan baik mengenai perladangan organik.  

ZON PEMISAHAN (BUFFER ZONE)

u    Diwujudkan untuk mengurangkan risiko pencemaran bahan-bahan larangan yang digunakan di ladang yang bersebelahan dengan perladangan organik; u    Jarak buffer bergantung kepada:            (a) kiranya ada tanaman pemisah atau penghadang atau tidak;            (b) perbandingan ketinggian lokasi ladang organik berbanding dengan ladang         konvensional yang berhampiran 

 KECERUNAN LADANG ORGANIKu    Ladang Organik Buah-Buahan            – penanaman di lereng bukit yang kecerunannya tidak > 20-25 darjah; u    Ladang Organik Sayur-Sayuran            – penanaman di lereng bukit yang kecerunannya tidak > 6 darjah  

PENJELASAN

u    PERLADANGAN ORGANIK TIDAK AKAN MENGGANTI PERLADANGAN KONVENSIONAL IA HANYALAH SATU ALTERNATIF KEPADA KAEDAH PERTANIAN YANG MENYEDARI CARA DAN FALSAFAH PERLADANGAN ORGANIK IA DIGELAR ’PERTANIAN MESRA ALAM’  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: